2 connect Business

2 connect Business » Alg. voorwaarden
Alg. voorwaarden

Adviescentrum
De projectpartners binnen het project „2 connect Business“ bieden bedrijven behorend tot het Midden-en Kleinbedrijf naast persoonlijke adviezen ook  een virtuele adviesservice aan. De adviezen hebben betrekking op “Het starten met of uitbreiden van zakelijke activiteiten in Duitsland”.

In het kader van deze adviesservice worden kleine en middelgrote bedrijven in de gelegenheid gesteld om hun vragen kosteloos te laten beantwoorden door adviseurs werkzaam bij de projectpartners. Bij de beantwoording kan echter geen volledigheid en/of exclusiviteit worden gegarandeerd. De organisaties die in het kader van „2 connect Business“ via hun medewerkers  adviezen geven, handelen wat advisering en inhoud betreft onder eigen verantwoordelijkheid. De Kreishandwerkerschaft Borken is als leadpartner van het project hiervoor niet aansprakelijk.

Voor de gebruikmaking van de adviesdiensten is het noodzakelijk dat bedrijfsgegevens eenmalig geregistreerd worden. Daarmee geven de gebruikers  de Kreishandwerkerschaft Borken toestemming om in het kader van het project gebruik te maken van de bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld voor statistieken. De vertrouwelijke behandeling van de gegevens wordt gegarandeerd.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen met behulp van een wachtwoord, dat door de projectleiding ter beschikking wordt gesteld, inloggen op een beveiligde pagina om daar hun vraag te stellen. Gebruikers  van deze mogelijkheid gaan ermee akkoord dat vragen en antwoorden geanonimiseerd en eventueel redactioneel bewerkt op de projectwebsite worden opgenomen  met als doel de informatie ook voor andere bedrijven toegankelijk te maken. Gebruikers dienen er voor te zorgen dat aan hem/haar verstrekte login-gegevens niet bekend worden bij derden.

Privacybescherming & cookies
De in het kader van de online-adviesdienst geregistreerde gegevens worden centraal opgeslagen. De Kreishandwerkerschaft  Borken en de andere projectpartners verplichten  zich om de op het gebied van bescherming van de privacy geldende regels  na te leven. De op de „2 connect Business“ -server opgeslagen gegevens worden alleen in het kader van het project gebruikt
De gebruiker verklaart zich akkoord met de verwerking en het gebruik van zijn persoons- en bedrijfsgegevens, voor zover dit ten behoeve van het project  nodig is. De deelnemer gaat er tevens mee akkoord dat de gegevens  binnen het project  anoniem door de Kreishandwerkerschaft Borken worden gebruikt voor statistische doeleinden.
De websitebezoeker wordt er op de homepage van deze website op gewezen  dat voor de juiste registratie  van zijn/haar gegevens cookies worden gebruikt. Tevens is hem/haar de mogelijkheid geboden nadere informatie over het gebruik van cookies te verkrijgen en de cookies al dan niet te accepteren.

Gebruikersplichten
In het geval een beroep wordt gedaan op de online adviesdienst accepteert de gebruiker de Algemene voorwaarden. Tevens verklaart hij/zij zich bereid mee te werken aan eventuele enquêtes om de kwaliteit van de verleende dienst vast te kunnen stellen.

Toepasselijkheidsbepaling
Indien een van de hierboven genoemde voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven  de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Bevoegde rechtbank
Het Duitse recht  is van toepassing. Bevoegde rechtbank is Münster/Westfalen.

Contactadres:

Kreishandwerkerschaft Borken
Europaplatz 17
46399 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871/2524-13
Fax: +49 (0)2871/2524-37
E-Mail: [email protected]

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
Kronenburgsingel 525
6800 KZ Arnhem

Tel.: 026 353 89 39
Fax: 026 353 86 52
E -Mail: [email protected]
Internet: www.kvk.nl