2 connect Business

Cluster Food
Voeding is essentieel in het leven van alle mensen: het is dan ook geen verrassing dat de foodsector een ‘booming business’ is. Dit blijkt ook uit een blik op de cijfers: 132.000 werknemers zorgen voor een jaarlijkse omzet van 73 miljard euro, waarmee de branche een van de belangrijkste in het hele land is.
more meer
Cluster Milieutechnologie
Milieutechnologie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van schonere productieprocessen en duurzame materiaalketens. Door de ontwikkeling van innovatieve technologieën met behulp van herbruikbaar water, duurzame energie en herbruikbaar materiaal werken milieutechnologen aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Nederland en Duitsland spelen op het gebied van milieutechnologie een voortrekkersrol. De intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en overheidsinstellingen heeft geleid tot talrijke innovatieve ideeën en toepassingen binnen beide landen.
more meer
Cluster Logistiek
Nederland is van oudsher een land met een sterke logistieke sector. De Nederlandse lucht- en zeehavens zijn een belangrijke schakel in de in-, door- en uitvoer naar vooral het Europese achterland. In 2011 was zo’n 12 procent van de beroepsbevolking in Nederland werkzaam in de logistieke sector, wat neerkomt op circa 813.000 werknemers. De totale omzet bedroeg in dat jaar 45,1 miljard euro, een stijging van meer dan 5 miljard euro respectievelijk 13 procent in vergelijking met 2009.
more meer
Cluster Health
Verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden in de Nederlands-Duitse grensregio werken samen om bedrijven en onderzoekscentra in de sector health aan elkaar te koppelen.
De sector health behoort tot een van de ‘top-sectoren‘ in Nederland. Specifiek in deze sector zullen de komende jaren MKB-bedrijven een steuntje in de rug krijgen om op internationaal gebied beter te kunnen concurreren. Ook de provincie Gelderland heeft de gezondheidssector aangemerkt als een sector die speciale ondersteuning verdient.
Aan de andere kant van de grens ondersteunt de deelstaat Nordrhein-Westfalen in het kader van het platform ‘ExzellenzNRW’ de gezondheidssector als een van de 16 nationale ‘hoofdsectoren van de toekomst’
more meer
Cluster Energie
Het cluster energie in de Nederlands-Duitse grensregio ondersteunt en stimuleert samenwerking op het gebied van kennis en onderzoek binnen de energiesector. In Nederland wordt veel belang gehecht aan het gebruik van duurzame energie: zo subsidieert de Nederlandse regering bijvoorbeeld de bouw van windmolenparken op land en op zee. Op dit moment produceert Nederland ruim 2.200 megawatt aan windenergie. Het streven is om in 2015 circa 5 gigawatt aan stroom via windturbines op te wekken. In 2020 moet dan 14 procent van het totale Nederlandse energieverbruik duurzaam zijn.
In Duitsland behoort de energiesector tot een van de 16 nationale topsectoren en Noordrijn-Westfalen (NRW) geldt als de meest moderne en belangrijkste energieregio van Duitsland en heel Europa.
more meer

Archief