2 connect Business

2 connect Business » Landeninformatie Duitsland
Communicatie met burgers belangrijk voor economie in NRW
De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verandert. De ‘Energiewende’, de digitalisering van de industrie, de uitbouw van het wegennet: al deze processen hebben invloed op het leven van burgers. Planologen en investeerders worden daarbij steeds vaker geconfronteerd met de wens van de burger om bij de plannen te worden betrokken en vroegtijdig van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te worden gesteld. Op het economisch congres ‘Veränderung – Gefahr oder Chance? Wirtschaftliche Entwicklung im Brennglas der Öffentlichkeit’ werd op 18 september 2014 door 250 experts op het gebied van economie, politiek, bestuur en maatschappij gediscussieerd over de vraag hoe de dialoog met de burger aangegaan kan worden.
more meer
Kritiek op Duits minimumloon voor buitenlandse vervoerders
Duitsland kent sinds 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon geldt ook voor buitenlandse vervoerders die met hun vrachtwagens door Duitsland rijden. De Europese Commissie vermoedt dat Duitsland hiermee de Europese regelgeving schendt en stelt een onderzoek in.
more meer