2 connect Business

Slotbijeenkomst van het project ‘2 connect Business’ in Duisburg: “Grenzeloos en duurzaam samenwerken”

Bij de aftrap van de slotbijeenkomst kijken de projectleiders samen met de aanwezige deelnemers terug op de belangrijkste projectresultaten van de afgelopen drie jaar. Aan de hand van voordrachten, best practices en interviews met ondernemers wordt de blik vervolgens op de toekomst gericht. De deelnemers gaan zich buigen over gezamenlijke oplossingen voor actuele en toekomstige vraagstukken in de grensregio. Hierbij zijn de sectoren logistiek, food, tuinbouw, health, hightech, energie en milieutechnologie van grote strategische betekenis.

Duurzame samenwerking in sleutelbranches
Het thema duurzaamheid vormde drie jaar lang de rode draad van de projectactiviteiten. Ook tijdens de slotbijeenkomst is dit het centrale thema. Gedurende vier parallelle workshops rond de thema’s ‘health & hightech’, ‘energie & milieu’, ‘food & tuinbouw’ en ‘logistiek’ wisselen de deelnemers ervaringen uit en delen hun ideeën over toekomstige projecten of samenwerkingen. Tijdens de workshops wordt een lunch geserveerd. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden om 10.00 uur deelnemen aan een Open-Mind-gesprek met EnergieAgentur.NRW en Stichting kiEMT. In dit gesprek staan de perspectieven van de energievoorziening in de regio centraal.

Online aanmelden
De slotbijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot ca. 15.00 uur. Aanmelden kan online in de agenda op www.2connectbusiness.nl of door een mail te sturen naar [email protected]. Het exacte programma is via het pdf-bestand de vinden.

Downloads